Wykształcenie

Zdobyte specjalizacje, stopnie i tytuły naukowe:

  1. Specjalizacja I° z otolaryngologii w dn. 9 listopad 1984 r.
  2. Specjalizacja II° z otolaryngologii w dn. 30 listopad 1988 r.
  3. Obrona pracy doktorskiej pt. “Badania nad zachowaniem się zmysłu równowagi u chorych z otosklerozą i po stapedektomiach” i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych nadanego przez Radę Wydziału Wojskowej Akademii Medycznej w dniu 17 maja 1988 r.
  4. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny-otolaryngologii nadanego uchwała Rady Wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 1 grudnia 1998 r. i zatwierdzonego przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie w maju 1998 r.
  5. Uzyskanie nominacji na profesora nadzwyczajnego 2003 rok
  6. Uzyskanie tytułu profesora nauk medycznych nadanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lacha Kaczyńskiego w dniu 11 luty 2009 rok.
  7. Nominacja na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – lipiec 2012