Kursy i szkolenia

Odbyte kursy i szkolenia w kraju i za granicą

 1. Kurs doskonalący “ Postępy w otolaryngologii dziecięcej” prowadzony przez Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej AM PSK Nr 1 w Lublinie w dn. 10 – 15. 04. 1989 r. organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 2. Kurs doskonalący “ Endoskopia w laryngologii dziecięcej” prowadzony przez Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej AM w Poznaniu w dn. 2 – 7. 04. 1990 r. organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 3. Kurs doskonalący “Diagnostyka zaburzeń narządu słuchu i równowagi” prowadzony przez Klinikę Otolaryngologiczną AM w Warszawie w dn. 23. – 27. 04. 1990 r. organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 4. „27th Postgraduate Course in Ear Surgery” w dn. 27.04.- 1. 05. 1992 r., Nijmegen, organizowany przez Department of Otorhinolaryngology University of Nijmegen, The Netherlands.
 5. „Szkolenie prelegentów zagranicznych z zakresu homotoksykologii” w dn. 15.03.- 19.03. 1995 r. Baden-Baden, organizowany przez Biologische Heilmittel Heel GmbH Baden-Baden.
 6. 4th European Course on “ Microsurgery of the Ear”w dn. 24 – 26.04. 1995 r. Würzburg, organizowany przez  University Department of Otorhinolaryngology of Wuerzburg, Germany.
 7. Kurs “Technika i psychologia wykładu” dla wykładowców organizowany przez Instytut Psychosomatyczny w Warszawie i Sekcję Homotoksykologii PTL, Międzeszyn 11-12.01.1997 r.
 8. Pobyt i szkolenie w “ Clinica Otorinolaringoiatrica e Patologia Cervico-Facciale” – Direttore: Prof. Delio Bottazzi oraz “ Instituto di Scienze Otorinolaringologiche Clinica ORL e Mocrochirurgia Otologica, Otoneurologica e della Base Cranica”- Direttore- Prof. Carlo Zini Universita di Parma – Włochy w dniach 4.05. – 22.05, 1998 r.
 9. Kurs doskonalający „ Postępy w otolaryngologii’ organizowany przez Studium Medycyny Klinicznej, Kaprun, Austria 3-7 kwiecień 2000 r.
 10. Postgraduate Course on Vertigo Held at the Division of Balance Disorders, Department of ORL, Maastricht University, Research Institute Brain & Behaviour, The Netherlands, 16-19 May 2001
 11. “Teaching Days” organized by Department of ORL and Head and Neck Surgery, University Hospital Maastricht and Research Institute of Brain and Behaviour, Maastricht University, The Netherlands, 14 – 17. 11. 2002
 12. Kurs doskonalący z zakresu protetyki słuchu 1 – 14 luty 2003 r. prowadzony przez Centrum Szkolenia Podyplomowego UM Łódź
 13. Kurs doskonalący „Wideolaryngostroboskopia – zastosowanie kliniczne” prowadzony przez      Zespół  Kliniki Laryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 6.03. 2003 r.
 14. Kurs „Zachowania asertywne” prowadzony przez Perfect Training, Białowieża, 12-15 czerwiec, 2003
 15. Staż z chirurgii onkologicznej w dniach 16- 27.02. 2004 w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie – kierownik prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
 16. Staż z chirurgii głowy i szyi w Dziale Chirurgii Głowy i Szyi – kierownik  prof. dr hab. med. Stanisław Bień w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w dniach 22 – 27 marzec 2004 r.
 17. Kurs „Ochrona radiologiczna pacjenta – medycyna nuklearna” organizowany w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WSS. im. Kopernik, 8.01.2009 r.
 18. Kurs z chirurgii mikronaczyniowej (Microvascular Training Programme) przeprowadzony przez Head and Neck Institute Amrita Institute of Medical Science, Kochi – Indie, 16-20, 2009 r.
 19. Advances in Head and Neck Reconstruction, Amrita Institute of Medical Science, Kochi, Indie, 22-23 October 2009Szkolenie badaczy CEL-SCI Study Protocol CS001P3 Investigators Meeting, Prague, Czech Republic 16-17 November 2010
 20. 16th International Workshop on Laser Voice Surgery, Paris – April 8 & 9 2011
 21. 10th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium on Diagnosis and Treatment of Head and Neck Cancer, Amsterdam , April 14-15, 2011
 22. Transoral Laser Surgery in University of Liverpool & Aintree University Hospitals , England, 25-27 January 2012
 23. Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM, Warszawa, 13-14 listopad 2012 r.
 24. New Technology in ENT surgery (Coblation operation), Railway Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine, 22-24. 01. 2014 r.
 25. Praktyczne szkolenie w zakresie technik podstawowych z zastosowaniem toksyny botulinowej, Łódź, Poland, 08.02.2014 r.
 26. 7th Annual EUROHNC – European Head &Neck Course Birmingham- Amsterdam-Poznań, 1-3 October 2014
 27. Course “Education in Bloom Singer Products” 9th of December 2014, Viena