Opublikowane prace naukowe

Strony: 1 2 3 4 5 6

Wydrukowane prace naukowe (chronologicznie)

 1. Latkowski B., Zalewski P.,Baj R., Morawiec-Bajda A.: “Zawroty głowy po stapedektomii”. Mat.VI Konfer. Naukowo-Szkoleniowej Laryngol. WP. WIML, Warszawa 1984, 6-9;
 2. Latkowski B. Zini C., Kubiczkowa J., Sanna M., Zalewski P., Buczyłko K., Czyżewski I., Siniarski M., Konopka W., Morawiec-Bajda A.,Bazydło G., Puzio J.: Leczenie elektrostymulacjami szumów usznych o etiologii związanej z toksycznymi uszkodzeniami słuchu. Otolaryng. Pol. 1984, suppl., 237-240
 3. Buczyłko K., Morawiec-Bajda A., Markucki S., Bednarski B.: Przydatność zmodyfikowanego setonu do tamponad nosa. Lek.Wojsk. 1985, 3-4, 210-215
 4. Buczyłko K., Morawiec-Bajda A.: Przeszczepy auto- i homogenne w myringoplastyce. Biul.WAM 1985, 28, 4, 352-356;
 5. Latkowski B., Zalewski P., Czyżewski I., Jóźwiak J., Makowski A., Markucki S., Morawiec-Bajda A., Olszewski J., Pietrzak J.: Farmakologiczne leczenie niektórych odbiorczych uszkodzeń słuchu. Otolaryng. Pol. 1986, suppl. 2, 355-58;
 6. Latkowski B., Zalewski P., Czyżewski I., Morawiec-Bajda A., Pietrzak J., Spałek E.: Operacje uszu w Klinice Otolaryngologicznej Instytutu Chirurgii WAM w latach 1975-1986. Biul. WAM 1989, 3, 229-240;
 7. Latkowski B., Makowski A., Morawiec-Bajda A., Krajewska A.: Niektóre aspekty mechanicznych urazów głowy. Otolaryng. Pol. 1989, suppl., 43;
 8. Latkowski B., Durko T., Jóźwiak J., Morawiec-Bajda A.: Podstawy techniki badania narządu słuchu i układu równowagi. Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 1990 (skrypt)
 9. Latkowski B., Durko T., Morawiec-Bajda A., Modrzewska H.: Technika podwójnego płata w stabilizacji protezek typu PORP i TORP. Otolaryn. Pol. 1991, 2, 119-121;
 10. Latkowski B., Durko T., Morawiec-Bajda A., Jóźwiak J.: Protezki typu PORP i TORP wykonywane we własnym zakresie. Otolaryng. Pol. 1991, 6, 452-454;
 11. Latkowski B., Gryczyński M., Jóźwiak J., Morawiec-Bajda A., Sidor W.: Treatment of tinnitus with selective elektrosttimulation of auditory tract. Otorinolaringologia Minerva Medica 1991, 41, 1-4;
 12. Latkowski B., Jakubik C., Morawiec-Bajda A.: Plastyka tchawicy po laryngektomii umożliwiająca oddychanie bez rurki tracheostomijnej. Otolaryng. Pol. 1992, 1, 24-27;
 13. Morawiec -Bajda A.: Zawroty głowy u chorych na otosklerozę i po stapedektomiach. Otolaryng. Pol. 1992, 1, 62-67;
 14. Morawiec-Bajda A.: Wpływ zakłóceń czynności układu równowagi po stapedektomiach na pooperacyjną poprawę słuchu. Otolaryng. Pol. 1992, 4, 392-397;
 15. Durko T., Gryczyński M., Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A.: Technika podstawowych zabiegów i operacji w otorynolaryngologii. Latkowski B. (red) LARS, Łódż 1992 (podręcznik);
 16. Jóźwiak J., Morawiec-Bajda A.: Przypadek wrodzonego niedorozwoju ucha środkowego typu Siebenmanna. Otolaryng. Pol. 1992, 6, 622-624;
 17. Latkowski B., Durko T., Pajor A., Morawiec-Bajda A., Kornatowski T., Modrzewska H.: Niepowodzenia i powikłania po stapedektomiach. Otolaryng. Pol. 1992, suppl. 14, 230-233;
 18. Durko T., Latkowski B., Modrzewska H., Morawiec-Bajda A., Jóźwiak J., Kornatowski T.: Przyczyny niepowodzeń i powikłań po tympanoplastykach zamkniętych. Otolaryng. Pol. 1992, suppl. 14, 159-162;
 19. Morawiec-Bajda A., Durko T., Łukomski M., Jóźwiak J., Krupa D.: Prostheses PORP and TORP prepared by Authors’ method. Panminerva Medica 1993, 35, 1, 33-35;
 20. Morawiec-Bajda A., Łukomski M., Latkowski B.: The clinical efficacy of Vertigoheel in the treatment of vertigo of various etiology. Panminerva Medica 1993, 35, 2, 101-104;
 21. Morawiec-Bajda A., Łukomski M., Latkowski B.: Die klinische Wirksamkeit von Vertigoheel bei der Behandlung von Schwindel verschiedener Ursachen. Biologische Medizin 1993, 5, 263-266;
 22. Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A.: Odmienny sposób zakładania drenu do odżywiania u laryngektomowanych. Otolaryn. Pol. 1994, 6, 586-589;
 23. Latkowski B., Durko T., Morawiec-Bajda A., Klamka T.: Modyfikacja protezek typu Shea do rekonstrukcji układu transmisyjnego. Otolaryng. Pol. 1993, 6, 521-525;
 24. Latkowski B., Gryczyński M., Łukomski M., Morawiec-Bajda A.: Zastosowaniee homeopatycznego preparatu Vertigoheel w leczeniu zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego i ośrodkowego. Medycyna Biologiczna 1994, suppl. 1, 2-5;
 25. Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A., Kornatowski T.: Ocena kliniczna i elektronystagmograficzna rehabilitacji uszkodzeń narządu przedsionkowego. Otolaryng. Pol. 1995, 49, suppl. 19, 268-273;
 26. Latkowski B., Durko T., Białaczewski L., Jóźwiak J., Morawiec-Bajda A.: Rehabilitacja słuchu u osób z otosklerozą. Otolaryng. Pol. 1995, 49, suppl. 19, 379-381;
 27. Morawiec-Bajda A.: Wybrane zagadnienia z fizjologii układu równowagi. W ks. Leczenie zawrotów głowy. Latkowski B.(red) IPS, Warszawa 1995, 6-17;
 28. Morawiec-Bajda A.: Postępowanie terapeutyczne w zawrotach głowy. W ks. Leczenie zawrotów głowy. Latkowski B.(red) IPS, Warszawa 1995:s.40-56;
 29. Morawiec-Bajda A.: Podstawy anatomii i fizjologii zmysłu słuchu i równowagi. W ks. Otorynolaryngologia. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1995, s. 48-57 (podręcznik)
 30. Morawiec-Bajda A.: Anatomia i fizjologia nosa i zatok przynosowych. W ks. Otorynolaryngologia. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1995: s.118-122 (podręcznik);
 31. Morawiec-Bajda A.: Anatomia i fizjologia jamy ustnej i gardła. W ks. Otorynolaryngologia. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1995: s.163-168 (podręcznik);;
 32. Morawiec-Bajda A.: Anatomia i fizjologia krtani. W ks. Otorynolaryngologia. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1995: 190-193 (podręcznik);
 33. Latkowski B., Morawiec-Bajda A.: Otorynolaryngologia. W ks. Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Bielecki K.(red) Servus, Warszawa 1995, 176-195;
 34. Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A. Durko T., Józefowicz-Korczyńska M., Papierz W.: Plastyka tchawicy po laryngektomii. Otolaryng. Pol. 1995, 49, supl. 20, 257- 261
 35. Latkowski B., Łukomski M., Durko T., Morawiec-Bajda A., Murlewska A., Papierz W.: W sprawie odżywiania chorych po laryngektomii. Otolaryng. Pol. 1995, 49, supl. 20, 262-264
 36. Latkowski B., Łukomski M., Niebudek-Bogusz E., Morawiec-Bajda A.: Different manner of nutritive drain’s insertion at laryngectomy patients. 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societes EUFOS 9-14 June 1996 Budapest, 355-357
 37. Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A., Jankowski A.: Znaczenie niektórych prób obrotowych w diagnostyce narządów przedsionkowych i otolitowych. Otolaryng. Pol. 1996, 5, 528-535.
 38. Morawiec-Bajda A.: ABC anatomii i fizjologii narządów otorynolaryngologicznych. W ks. Otorynolaryngologia praktyczna. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1996, 13-44
 39. Latkowski B., Morawiec-Bajda A.: Leki antyhomotoksyczne w leczeniu zawrotów głowy i szumów usznych. Nowa Medycyna 1996, 5, 48-59
 40. Morawiec-Bajda A., Zielińska M.: Wartość kliniczna miogennych wywołanych potencjałów przedsionkowych. Neurologia i Neurochirurgia Polska 1996 supl. 3 XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – Streszczenia Katowice, 26-29 wrzesień 1996
 41. Latkowski B., Morawiec-Bajda A., Jóźwiak J.: Badania narządu słuchu i układu równowagi – podstawowe metody. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 1997
 42. Morawiec-Bajda A., Latkowski B., Komputerowa analiza ENG-gramów chorych z zawrotami głowy leczonych preparatem Vertigoheel w okresie półrocznej obserwacji Med. Biol. 1997, supl.1, 1-5
 43. Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A.: Komputerowa analiza ENG-gramów u osób starszych po stymulacji kalorycznej. Otolaryng. Pol. 1997, 51, supl. 24, 73-77
 44. Latkowski B. Morawiec-Bajda A.: Sprawność narządów przedsionkowych określana testem fotela wahadłowego u osób po 60 roku życia. Otolaryng. Pol. 1997, 51, supl. 24, 83-87.
 45. Morawiec-Bajda A.: Rejestracja uśrednionych potencjałów z mięśni szyi po stymulacji narządu przedsionkowego bodźcem akustycznym u pacjentów z uszkodzeniem ucha wewnętrznego oraz u zdrowych ochotników. Otolaryngol. Pol. 1997, 51, supl. 25, 240-244.
 46. Bochenek Z., Morawiec-Bajda A.: Fizjologia narządu przedsionkowego str. 91 – 120. W ks. Otoneurologia . Janczewski G., Latkowski B. (red). Bel Corp, Warszawa 1998
 47. Latkowski B. Morawiec-Bajda A.: Kupulometria i kliniczna westybulografia str.229 – 238. W ks. Otoneurologia. Janczewski G. i Latkowski B.(red). Bel Corp Warszawa 1998.
 48. Morawiec-Bajda A.: Zapalenie krtani W ks. Homotoksykologia kliniczna. Schmidt F., Latkowski B., Wasilewski B. (red) Aurelia – Verlag Baden-Baden 1998, str. 284-286
 49. Morawiec-Bajda A.: Zapalenie języka W ks. Homotoksykologia kliniczna. Schmidt F., Latkowski B., Wasilewski B. (red) Aurelia – Verlag Baden-Baden 1998, 283-284
 50. Morawiec-Bajda A.: Porażenie nerwu twarzowego W ks. Homotoksykologia kliniczna. Schmidt F., Latkowski B., Wasilewski B. (red) Aurelia – Verlag Baden-Baden 1998, 224-225

Strony: 1 2 3 4 5 6